Фураж за крави и телета

BUECHELOH, GERMANY - APRIL 20: Dairy cows standing on a field on April 20, in Buecheloh, Germany.  Milk cows in Thuringia. (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)

Какво трябва да знаем за правилното хранене на кравите и телетата?

Всяко животно има индивидуални изисквания, що се касае до храненето. За да знае фермерът какво количество фураж му е необходимо, той трябва да изчисли и да следи теглото на кравите и телетата, да вземе предвид биологичните особености на животните и да знае как правилно да съчетае отделните фуражи. Храненето трябва да се случва в нормирани количества, като в различните периоди има качествени и количествени промени.

Фураж за крави и телета
  • facebook
  • Twitter
  • Google+

Фураж за крави и телета

Храненето при кравите трябва да е разнообразно, защото то е ключовият фактор, влияещ върху производството на мляко. Даването на прекалено големи дажби от силно концентрирани фуражи е противопоказно, защото може да повлияе негативно върху организма им.

Телетата отначало се хранят с различна от тази на кравите храна, защото се смята, че тя е по-груба и би увредила още недоразвитата им храносмилателна система. Трябва да им се дава качествен млекозаместител и винаги пресни предстартена смеска и вода.

В нашия сайт има компонентен състав на всички видове фуражи, които предлагаме, заедно с указания за правилно изхранване.