Фуражи за агнета и шилета

Фуражи за агнета и шилета

Качествени фуражи за агнета и шилета Предлагаме фуражи за агнета с марка Росица: пълноценни комбинирани фуражи за захранване на агнета (агънца) пълноценни комбинирани фуражи за изхранване на шилета (подрастващи овце) пълноценни комбинирани фуражи за угояване на агнета   Пълноценен комбиниран фураж за агнета – Стартер 36-17 Гарантиран анализ (в %): Обм. енергия – ккал/кг Суров […]