Соев шрот – качества и хранене на прасета

соев шрот

Всичко за качествения соев шрот или соевия протеинов концентрат

Соевият шрот, познат още като соев протеинов концентрат, се получава от обработката на висококачествена зряла соя. Продуктът е с над 65 % протеиново съдържание и, в сравнение с другите белтъчни фуражи от растителен произход, е с най-благоприятния аминокиселинен състав на протеина. Голямо негово предимство е високото му съдържание на лизин. Метионинът и цистинът са лимитиращи аминокиселини. Високата биологична стойност на протеина се определя както от концентрацията на отделни аминокиселини, така и от баланса между тях. Според изследванията, аминокиселините имат и висока биологична достъпност, като при повечето тя е около 90 %.

Комбинацията на соев шрот с други зърнени фуражи, особено с царевица, е изключително удачна, защото осигурява висока ефективност на дажбите, тъй като съчетаемостта по отношение на аминокиселинния състав е много благоприятна.

Кои са най-честите приложения на качествения соев шрот? Шротът, независимо дали е вносен или произведен в България, е основен високобелтъчен компонент в комбинираните фуражи за хранене на свине. Неговата хранителна стойност е много висока и, поради тази причина, се използва и като заместител на рибното брашно във фуражите. Качественият соев  шрот е незаменима суровина и при производството на стартерни и предстартерни фуражи за свине, телета и птици, както и при производството на млекозаместители.

Съставът на соевия шрот бива подлаган на системни изследвания. В периода 1986-1992 година на анализ се подлагат близо 200 партиди соев шрот. Като резултат се установява, че средното съдържание на суров протеин е кръгло 46,7%, като данните варират през годините от 43,9 до 48,5%. Не е намерена особена разлика в равнището на протеина между осреднените данни за партидите от внос и от местно производство – съответно 46,6 и 46,8% в сухото вещество ( в света се произвежда и соев шрот с по-високо съдържание на протеин – 50% към базисна влага).

Крайното заключение от данните е, че стойностите са по-ниски с 3 пункта в сравнение с данните, които обикновено се използват при съставяне на рецепти за комбинирани фуражи и дажби – 44% протеин към базисна влага и 50% към абсолютно сухо вещество. На това трябва да се обърне специално внимание – разработките да се извършват на базата на фактическо съдържание на протеин в соевия шрот.

Високопротеиновият соев шрот, който има и по-високо енергийно съдържание, е най-подходящ като компонент на комбинираните фуражи за малки прасета.
Соевият шрот, който се произвежда у нас обикновено отстъпва по хранителни качества на вносния. Това се дължи главно на недостатъци във влаготермичната обработка (тостирането), която се прилага в класическите технологии за производството на соев шрот. Тя се провежда при по-ниска от оптималната влажност, което води до разрушаване на термолабилните антихранителни фактори. Оптимална влаготермична обработка се постига при температура от 110°С, влажност 18-20% и продължителност на третирането 30 минути.
Ензимът уреаза, който се съдържа в соята, се разрушава по време на паротермичната обработка приблизително в същата степен, както и най-важните инхибитори на растежа – хемаглутенините и антитрипсиновите фактори. На тази основа е създаден и метод за контрол на качеството на соевия шрот и на технологията при неговото производство, основаващ се на остатъчната уреазна активност.

Директното определяне на антитрипсиновите инхибитори в соевия шрот е един от най-обективните методи за контрола върху технологичния процес и върху качеството на шрота. Съдържанието на трипсиновите инхибитори в суровото соево зърно е 30 – 50 г/кг. При оптимална влаготермична обработка това количество се понижава под 300 – 550 мг/кг
За окачествяване на соевия шрот може да се използва и разтворимостта на протеина във вода. Оптималната стойност е около 15%. По-високите стойности са показател за недостатъчна влаготермична обработка на соевия шрот, а по-ниските – за пренагряване. Известно неблагоприятно влияние може да имат също и термоустойчивите фактори. При храненето на свине царевично-соевите дажби са най-често контролните дажби, с резултатите от които се сравняват нови изследвани суровини или комбинирани фуражи.

Обобщаващите изводи от почти всички експерименти, провеждани у нас, могат да се формулират най-общо по следния начин:
– качественият соев шрот може да се включва без ограничение в дажбите, в съответствие с потребностите на животните от протеин и аминокиселини;
– смески с висококачествен соев шрот се приемат охотно от животните;
– балансираните по енергия, протеин и аминокиселини комбинирани фуражи осигуряват високи стопански резултати, близки до равнището на комбинирани фуражи с висококачествени белтъчни компоненти от животински произход.
– соевият шрот се комбинира успешно по състав с богати на аминокиселини компоненти, съдържащи сяра, или изисква балансиране на дефицита чрез добавка на синтетичен DL-метионин;

В дажбите на свине соевият шрот се включва обикновено до 20%, в зависимост от категорията на животните, продуктивността и нуждите им от протеин и аминокиселини.

За допълнителна информация, свързана със соевия шрот, свържете се с нас, използвайки посочените данни в раздел Контакти с фирма Щурлев ООД