Фуражи за животни и други храни от Щурлев ООД

пшенични трици

Фуражи за животни и храни за селскостопански животни

Предлагаме фуражи и асортимент от различни храни за селскостопански и други животни. В това число влизат висококачествена царевица, ечемик, пшеница, овес, пшенични трици, цвеклови резанки (гранули), соев шрот и комбинирани фуражи.

Царевица – основен фураж за селскостопански животни

Царевица - основен фураж

Царевица – основен фураж

За животните в селското стопанство царевицата е основен фураж. В нея има големи количества скорбяла. Тя е и основен въглехидратен фураж от зърнените житни фуражи. Царевицата е много мощен енергоизточник, но суровите влакнини в съдържанието ѝ са твърде малко. Мазнините в състава ѝ са около 4%, повече спрямо ечемика и пшеницата, а захарите ѝ са 2-4%.

Минералните вещества в царевицата, в това число калций, са оскъдни. Тя съдържа повече фосфор, но той не е достъпен, поради факта, че значима част от него е складиран под формата на фитин. Царевицата съдържа витамин Е и витамини от група B (тиамин, холин, ниацин). Смилаемостта ѝ е висока.

В зърното й има 10% суров протеин. Сравнена с други зърнени житни култури, е по-бедна на протеин с ниска биологична пълноценност – неговата главна фракция е зеинът, който съдържа твърде малко лизин и други незаменими аминокиселини. В царевицата има 1,9% линолова киселина, докато в пшеницата тя е 0,6%, а в пшеничните кълнове е 3,8%. Съдържа и естествени пигменти като зеаксантина– 8-40мг/кг.

Пшеница – фураж за животновъдството

Пшеница

Пшеница – фураж

Съпоставена с царевицата, пшеницата има значително по-високо съдържание на протеин – 12-12,5%. Богата е на скорбяла и енергия, но съдържа малки количества мазнини (приблизително 2%) и влакнини (2-3%). Има висока смилаемост, превъзхождайки в това отношение ечемика и овеса, но не и царевицата.

Пшеницата съдържа повече протеин и калций от царевицата. Този протеин е беден на лизин, лейцин и треонин, затова дажбите трябва да бъдат добре балансирани, както спрямо изброените, така и спрямо минералните вещества и витамините. Има все пак разработени сортове, чието съдържание на лизин и протеин са повишени, но за фуражни цели използването им е ограничено.

Ечемик – храна за селскостопански животни
Ечемик

Ечемик – храна за животни

Ечемикът е много добре смилаем и с висока хранителност. 12% е суровият протеин в него. Примесен с други фуражи или самостоятелно, ечемикът може да бъде използван и в зърнена форма. Съставът и качествата му са в пряка зависимост от съотношението на зърното и плевелите (последните обикновено са 14-16%), от сорта, от условията, в които е отгледан и пр. Сравнен с царевицата, ечемикът има по-ниска смилаема енергия, но повече лизин, протеин и сурови влакна и по-висока биологична стойност, близка до тази на пшеницата. Беден е откъм калций, но съдържа достатъчно фосфор.

Овес – фураж за животни
Овес

Овес – фураж

Макар да е един от най-подходящите фуражи за птици и животни, овесът има сравнително ограничено производство и затова се използва твърде малко. Вирее върху бедни почви в предпланинските райони, където други зърнени житни култури не могат да бъдат отглеждани.

Количествено овесът съдържа 8-13% суров протеин, който е относително пълноценен. 26% от неговото тегло е съставено от плевести обвивки. Сравнен с ечемика и царевицата, той е по-богат по отношение на протеини, мазнини, витамини, минерали и незаменими аминокиселини. Съдържа относително голямо количество влакна.

Лющеният овес е приятен на вкус и употребата му е удачна, дори при спазване на диети. Откъм концентрация на хранителни вещества няма особена разлика от пшеницата и царевицата. Ако включеният в дажбата овес превиши 15-20%, ще предизвика диария. Това е продукт с относително кратка трайност и бързо гранясва.

Овесът, царевицата, ечемикът и пшеницата са земеделски фуражни култури от основно значение. Царевицата, като ключов фураж за селскостопанските животни, се съдържа във всички комбинирани фуражи, които Щурлев ЕООД предлага.